Małopolskie / KRAKÓW

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Oferta Edukacyjna

Trwające wydarzenia Aktualnie trwa 1 wydarzeń

O nas

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania 

Pliki do pobrania

Oferta Edukacyjna

Administracja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Administracja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Administracja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja sektora prywatnego
Koordynator polityk publicznych
E-administracja

Administracja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studenci na kierunku administracja uzyskują przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, do sprawowania funkcji, w tym menedżerskich, w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), gospodarczej jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja sektora prywatnego
Koordynator polityk publicznych
E-administracja

Architektura informacji
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując Architekturę informacji nauczysz się projektowania przestrzeni informacyjnych, projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego, posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych, wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Architektura informacji
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studiując Architekturę informacji nauczysz się projektowania przestrzeni informacyjnych, projektowania funkcjonalnego komunikatu wizualnego, posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i oceniania przestrzeni informacyjnych, wizualizowania informacji oraz architektury stron internetowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

W trakcie studiów na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo absolwenci będą przygotowani do podjęcia zawodu archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, a także pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

W trakcie studiów na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo absolwenci będą przygotowani do podjęcia zawodu archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, a także pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

W trakcie studiów na kierunku Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo absolwenci będą przygotowani do podjęcia zawodu archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, a także pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Art & design
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Art & Design oferuje pełny wybór ścieżki kształcenia z przygotowanych 28 modułów artystycznych, projektowych, animacyjnych oraz nauczycielskich wspartych 10 modułami z obszaru nauk o sztuce i filozofii.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo państwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo państwa nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo państwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo państwa nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.


Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Bezpieczeństwo państwa
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo państwa nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nienauczycielska dla specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo międzynarodowe (w języku polskim lub angielskim)
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo militarne
Nauczycielska dla specjalności: Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo państwa
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo państwa nabywają wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim kompetencje społeczne utożsamiane ze zrozumieniem procesów zachodzących w państwie i jego otoczeniu w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa w następujących jego aspektach: politycznym, społecznym, prawnym, ekonomicznym, wojskowym.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nienauczycielska dla specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo międzynarodowe (w języku polskim lub angielskim)
Bezpieczeństwo informacyjne
Bezpieczeństwo militarne
Nauczycielska dla specjalności: Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zdrowotne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne przygotowują do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach i instytucjach kształtujących postawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Bezpieczeństwo zdrowotne
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne przygotowują do realizacji zadań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach i instytucjach kształtujących postawy prozdrowotne społeczeństwa oraz koordynacji działań z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego w firmach i instytucjach, realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne
Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznego

Bioinformatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem studiów na kierunku bioinformatyka o profilu ogólnoakademickim jest nabycie wiedzy z zakresu biologii matematyki, fizyki i chemii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań bioinformatycznych. Ponadto nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Biologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Istotnym elementem programu, na kierunku Biologia, jest bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Umożliwiają one nabycie szeregu umiejętności praktycznych, a jednocześnie uczą samodzielności i współdziałania w grupie. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biologia (nauczycielska)
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

Biologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Istotnym elementem programu, na kierunku Biologia, jest bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Umożliwiają one nabycie szeregu umiejętności praktycznych, a jednocześnie uczą samodzielności i współdziałania w grupie. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biologia (nauczycielska)
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

Biologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów II stopnia na kierunku Biologia o profilu ogólnoakademickim koncentruje się na konieczności zdobycia wiedzy przez Absolwenta w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych oraz integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Biologia z chemią (nauczycielska)
Biologia laboratoryjna

Biologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Program studiów II stopnia na kierunku Biologia o profilu ogólnoakademickim koncentruje się na konieczności zdobycia wiedzy przez Absolwenta w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych oraz integracji wiedzy z różnych dziedzin nauki. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Biologia środowiskowa (nauczycielska)
Biologia z chemią (nauczycielska)
Biologia laboratoryjna

Chemia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego. Oparte są o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej

Design
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia zapewniają kursy z teorii sztuki i designu oraz współczesnych tendencji w projektowaniu. Student zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii, metodyki, marketingu produktu. Opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno plastyczne jak i zawodowe.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Projektowanie rozwiązań prospołecznych
Projektowanie produktu prorynkowego

Digital design
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Digital Design to kierunek dla osób zainteresowanych kulturą nowych mediów, chcących tworzyć interaktywne aplikacje i animacje, modelować w programach 3D, działać w środowisku Internetu czy eksperymentować z multimediami. Kierunek łączy zajęcia artystyczne i projektowe oraz kursy kodowania.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Edukacja techniczno-informatyczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Na tym kierunku student zdobywa wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych i innych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Technika z informatyką (nauczycielska)
Informatyka stosowana w technice
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie inżynierii produkcji

Edukacja techniczno-informatyczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Na tym kierunku student zdobywa wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych, programowania i programów użytkowych i innych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Technika z informatyką (nauczycielska)
Informatyka stosowana w technice

Edukacja techniczno-informatyczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent tego kierunku ma poszerzoną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych oraz wielu innych. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Technika z informatyką (nauczycielska)
Informatyka stosowana w technice
Technologie internetowe i multimedialne
Mechatronika

Edukacja techniczno-informatyczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent tego kierunku ma poszerzoną wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz informatyki, w szczególności z nauki o materiałach, inżynierii wytwarzania, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji i eksploatacji maszyn, informatyki i systemów informatycznych oraz wielu innych. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Technika z informatyką (nauczycielska)
Informatyka stosowana w technice
Mechatronika

Ekonomia społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ekonomia społeczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Ekonomia społeczna dają przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, prawa i nauk społecznych, sprawowania funkcji w organizacjach pozarządowych, jak również pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Ekonomia społeczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer społeczny
Zrównoważony rozwój

Ekonomia społeczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna tworzą również możliwość pogłębionego rozwoju w sferze umiejętności menedżerskich. Absolwent nabywa umiejętności osiągania celów w ramach pracy zespołowej. Posiada umiejętności przywódcze oraz potrafi stosować mediację i negocjacje w rozwiązywaniu problemów.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer społeczny
Z równoważony rozwój

Etyka - mediacje i negocjacje
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę m.in. z prawem, oświatą, biznesem, handlem.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Etyka - mediacje i negocjacje
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę m.in. z prawem, oświatą, biznesem, handlem.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Etyka - mediacje i negocjacje
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę m.in. z prawem, oświatą, biznesem, handlem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Etyka - mediacje i negocjacje
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia z etyki – mediacji i negocjacji to możliwość zdobycia szerokiego wykształcenia i kompetencji w dwóch cenionych zawodach – mediatora i negocjatora oraz nauczyciela etyki. Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swoją karierę m.in. z prawem, oświatą, biznesem, handlem.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Filologia angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii angielskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Student przygotowuje się do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia angielska (nauczycielska)
Filologia angielska (nienauczycielska)

Filologia angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii angielskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Student przygotowuje się do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Nienauczycielska

Filologia angielska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii angielskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Student przygotowuje się do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Nienauczycielska

Filologia germańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia germańska (nauczycielska) – metodyka nauczania języka niemieckiego
Filologia germańska (nauczycielska) – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym
Filologia germańska (nienauczycielska)– język niemiecki w biznesie

Filologia germańska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii germańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Absolwent jest gotowy do pracy w instytucjach wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia germańska (nauczycielska) – metodyka nauczania języka niemieckiego
Filologia germańska (nauczycielska) – metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym
Filologia germańska (nienauczycielska) – język niemiecki w biznesie

Filologia germańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii germańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Absolwent jest gotowy do pracy w instytucjach wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Nauczycielska z modułem translatorycznym
Nienauczyclelska - przekład w biznesie

Filologia hiszpańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Student przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Języki specjalistyczne i tłumaczenie

Filologia hiszpańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie wybranej filologii, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze wybranego obszaru języka. Student przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka i kultury krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Komunikacja międzykulturowa

Filologia polska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edytorstwo
Komunikacja społeczna i medialna; nauczycielska (polonistyczna)

Filologia polska
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze polskiej. Zna podstawową terminologię polonistyczną, najważniejsze metody badawcze literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edytorstwo
Komunikacja społeczna i medialna; nauczycielska (polonistyczna)

Filologia polska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku studiów filologia polska, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice polonistyki. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu filologii polskiej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego
Nienauczycielska: komunikacja społeczna – reklama i public relations
Nienauczycielska: edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

Filologia polska
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku studiów filologia polska, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice polonistyki. Zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu filologii polskiej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiego
Nienauczycielska: komunikacja społeczna – reklama i public relations
Nienauczycielska: edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymi

Filologia romańska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii romańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i drugiego języka obcego. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia germańska (nauczycielska)
Filologia romańska nienauczycielska – język francuski stosowany

Filologia romańska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii romańskiej, a w szczególności w zakresie wiedzy o języku, literaturze i kulturze francuskiego obszaru językowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w sektorach wymagających dobrej znajomości języka francuskiego i drugiego języka obcego. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia romańska nauczycielska
Języki stosowane
Filologia romańska nienauczycielska
Przekładoznawstwo

Filologia rosyjska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filologia rosyjska (nauczycielska)
Filologia rosyjska (przekładoznawcza)
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim

Filologia rosyjska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę języków: rosyjskiego i drugiego języka obcego. Student zapoznaje się z szeroko pojętą historią i kulturą oraz literaturą obszarów, na których języki te pełnią współcześnie funkcję podstawowego środka komunikacji werbalnej i są zarazem skarbcem wielowiekowej i wielopokoleniowej tradycji narodowej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Przekładoznawcza

Filologia włoska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta umiejętności posługiwania się językiem włoskim na poziomie C1 oraz wiedzy o języku, literaturze i kulturze Włoch.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Filologia włoska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta umiejętności posługiwania się językiem włoskim na poziomie C1 oraz wiedzy o języku, literaturze i kulturze Włoch.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Języki specjalistyczne

Filozofia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku filozofia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filozofia z etyką (nauczycielska)

Filozofia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku filozofia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Filozofia z etyką (nienauczycielska)

Filozofia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku filozofia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Filozofia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów na kierunku filozofia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności umożliwiające dokonywanie krytycznej analizy otaczającej go rzeczywistości.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Fizyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Fizyka (nauczycielska)
Fizyka (nienauczycielska)

Fizyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku fizyka dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu podstawowych działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska
Nienauczycielska

Geografia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geografia (nauczycielska): geografia z przyrodą
Geografia z przedsiębiorczością
Geografia z wiedzą o społeczeństwie
Geografia nienauczycielska: geografia fizyczna
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
Geoinformacja
Geomonitoring
Geoturystyka
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Geografia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geografia (nauczycielska): geografia z przyrodą
Geografia z podstawami przedsiębiorczości
Geografia z wiedzą o społeczeństwie
Geografia nienauczycielska: geografia fizyczna
Geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
Geoinformacja
Geomonitoring
Geoturystyka
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Geografia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska: geografia z przyrodą
Nauczycielska: geografia z podstawami przedsiębiorczości
Nauczycielska: geografia z wiedzą o społeczeństwie
Nienauczycielska: geografia fizyczna
Nienauczycielska:geografia regionalna Ameryki Łacińskiej
Nienauczycielska: geomonitoring
Nienauczycielska: geoturystyka
Nienauczycielska: przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
Nienauczycielska: przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
Nienauczycielska: zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka przestrzenna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geoinformacja
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
Rozwój lokalny i regionalny
Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka przestrzenna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Geoinformacja
Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
Rozwój lokalny i regionalny
Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka przestrzenna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Grafika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

W ramach studiów łączących tradycję z nowoczesnością kierunek Grafika oferuje naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych: litografii, linorytu, technik metalowych, sitodruku oraz współczesnych technik cyfrowych: grafiki cyfrowej, projektowania graficznego oraz podstaw multimediów. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Historia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Historia nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)
Antropologia historyczna

Historia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia niestacjonarne na kierunku historia odbywają się w trybie at-home.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Historia nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)
Antropologia historyczna

Historia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska: Antropologia i dziedzictwo kulturowe

Historia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska: Antropologia i dziedzictwo kulturowe

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja systemami informatycznymi
Multimedia i technologie internetowe
Informatyka ( nauczycielska)

Informatyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja systemami informatycznymi
Multimedia i technologie internetowe

Informatyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
1.5 roku
Język polski

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Informatyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
1.5 roku
Język polski

Celem studiów na kierunku informatyka jest przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie informatyka w oparciu o osiągniętą wiedzę i umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne i komunikacyjne, którego kwalifikacje będą odpowiedzią na potrzeby współczesnego, podlegającego szybkim zmianom, rynku pracy. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
1.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Inżynieria bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa systemów technicznych i informatycznych, kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz pracy w zespole i przygotowanie praktyczne do realizacji zadań zawodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Inżynieria bezpieczeństwa
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.5 roku
Język polski

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr z zakresu bezpieczeństwa systemów technicznych i informatycznych, kształtowanie umiejętności uczenia się i stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym oraz pracy w zespole i przygotowanie praktyczne do realizacji zadań zawodowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania


Kognitywistyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem badań w naukach kognitywnych, to znaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat funkcjonowania systemu poznawczego człowieka i innych zwierząt z różnych perspektyw dziedzinowych, a także z filozoficznymi i etycznymi wnioskami, jakie można na podstawie tej wiedzy wyciągnąć. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Komunikacja wizualna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia przygotowują do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i prezentacji produktów.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Student na kierunku kulturoznawstwo i wiedza o mediach zdobywa wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Student na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach zdobywa wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Student na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach zdobywa wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer i animator kultury
Coach medialny

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Student na kierunku Kulturoznawstwo i wiedza o mediach zdobywa wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Menedżer i animator kultury
Coach medialny

Logopedia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ma wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy w placówkach oświatowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej
Nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego

Logopedia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku studiów logopedia, studia drugiego stopnia, ma szeroką wiedzę o przedmiotowo-metodologicznej specyfice logopedii. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu logopedii, językoznawstwa, psychologii, pedagogiki, medycyny niezbędną do wykonywania zawodu logopedy. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Malarstwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Nasze Malarstwo to przestrzeń doświadczeń niezbędnych współczesnemu artyście. Połączenie wspaniałości legendy tradycyjnego warsztatu z bogatym wyborem najnowszych mediów, technik i strategii artystycznych pozwala na przyspieszony rozwój indywidualności. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Matematyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Matematyka (nauczycielska)
Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Analiza danych

Matematyka
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Matematyka (nauczycielska)

Matematyka
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Matematyka (nauczycielska)
Matematyka z informatyką (nauczycielska)
Matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska)
Matematyka stosowana

Matematyka
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku matematyka jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, na których niezbędna jest wiedza z zakresu matematyki teoretycznej i jej zastosowań. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Matematyka (nauczycielska)
Matematyka + II etap edukacyjny (nauczycielska)

Ochrona środowiska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 roku
Język polski

Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności monitorowania środowiska przy użyciu metod fizycznych, chemicznych i biologicznych, które może wykorzystać w przyszłej pracy.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.5 roku
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Inżynier

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Zarządzanie środowiskiem geograficznym
Odnawialne źródła energii

Odnowa biologiczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku Odnowa biologiczna dają okazję do poznania m.in. czym jest fizjologia wysiłku, jakie są fizjologiczne parametry zdrowia i choroby, jak funkcjonuje system odnowy biologicznej, na czym polega organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA & Wellness. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w przedszkolach, szkołach podstawowych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika społeczno–opiekuńcza (nauczycielska)
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

Pedagogika
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent po ukończeniu trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w przedszkolach, szkołach podstawowych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, a także samozatrudnienia.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Pedagogika społeczno–opiekuńcza
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień

Pedagogika
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach (na wszystkich poziomach) i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych i innych. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska: społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna
Nauczycielska: poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Nauczycielska: resocjalizacja z penitencjarystyką

Pedagogika
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach (na wszystkich poziomach) i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych i innych. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska: społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna
Nauczycielska: poradnictwo edukacyjne i zawodowe
Nauczycielska: resocjalizacja z penitencjarystyką

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. 

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Celem studiów jednolitych magisterskich jest zdobycie wiedzy, rozwinięcie umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do etycznego, refleksyjnego i efektywnego funkcjonowania zawodowego i osobistego w zmieniającej się rzeczywistości. 

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Nauczycielska

Pedagogika specjalna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Pedagogika specjalna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Pedagogika specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Logopedia
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Pedagogika specjalna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)
Logopedia
Terapia pedagogiczna
Wczesne wspomaganie rozwoju
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Politologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent politologii pierwszego stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dzięki którym rozumie, wyjaśnia i właściwie interpretuje skomplikowane procesy społeczno-polityczne współczesnego świata. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Politologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent politologii pierwszego stopnia posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dzięki którym rozumie, wyjaśnia i właściwie interpretuje skomplikowane procesy społeczno-polityczne współczesnego świata. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Politologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku politologia drugiego stopnia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające właściwy opis, zrozumienie i wyjaśnienie wielopłaszczyznowych, złożonych procesów społeczno-politycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Marketing i doradztwo polityczne

Politologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent kierunku politologia drugiego stopnia posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające właściwy opis, zrozumienie i wyjaśnienie wielopłaszczyznowych, złożonych procesów społeczno-politycznych.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Marketing i doradztwo polityczne

Polityka społeczna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Polityka społeczna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Polityka społeczna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Polityka społeczna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia pozwolą nabyć teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat podmiotów polityki społecznej, stosowanych instrumentów, metod, narzędzi i źródeł danych wykorzystywanych w związku z realizacją polityki społecznej na różnych obszarach i poziomach rzeczywistości społecznej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Praca socjalna
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Asystent rodziny
Organizator pomocy instytucjonalnej

Praca socjalna
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Asystent rodziny
Organizator pomocy instytucjonalnej

Praca socjalna
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
Organizator usług społecznych
Koordynator pomocy postpenitencjarnej

Praca socjalna
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Ponadto absolwent jest wyposażony w umiejętności pracy jako asystent rodziny i organizator pomocy instytucjonalnej.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową
Organizator usług społecznych
Koordynator pomocy postpenitencjarnej

Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Prawo
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Studia na kierunku prawo przygotowują nowoczesnych, profesjonalnych, przedsiębiorczych prawników, którzy sprawnie zarządzają i wykonują zadania związane z obsługą prawną w instytucjach sektora publicznego, ale również w pracy na stanowiskach w sektorze prywatnym.

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychologia edukacyjna
Psychologia kliniczna

Psychologia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb niestacjonarny
5.0 lat
Język polski

Poziom:
Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
5.0 lat
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Psychologia edukacyjna
Psychologia kliniczna

Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Od I roku studiów studenci poznają socjologiczną teorię, metody badawcze, a także elementy pokrewnych dziedzin (psychologia, antropologia, polityka społeczna i in.)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Socjologia
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Od I roku studiów studenci poznają socjologiczną teorię, metody badawcze, a także elementy pokrewnych dziedzin (psychologia, antropologia, polityka społeczna i in.)

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Socjologia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Od I roku studiów studenci poznają socjologiczną teorię, metody badawcze, a także elementy pokrewnych dziedzin (psychologia, antropologia, polityka społeczna i in.)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Socjologia biznesu i zarządzania

Socjologia
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Od I roku studiów studenci poznają socjologiczną teorię, metody badawcze, a także elementy pokrewnych dziedzin (psychologia, antropologia, polityka społeczna i in.)

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Kryminologia i dezorganizacja społeczna
Socjologia biznesu i zarządzania

Stosunki międzynarodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, analizę i wyjaśnianie mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Stosunki międzynarodowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku stosunki międzynarodowe posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, analizę i wyjaśnianie mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Stosunki międzynarodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Dyplomacja publiczna
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Studia europejskie

Stosunki międzynarodowe
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie i dokonywanie pogłębionych analiz i wyjaśniania mechanizmów polityki międzynarodowej, z wykorzystaniem teorii i metodologii charakterystycznej dla dziedziny nauk społecznych, dyscypliny nauki o polityce i administracji.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Dyplomacja publiczna
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagraniczna
Studia europejskie

Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Celem studiów niemcoznawczych i środkowoeuropejskich jest wykształcenie absolwenta, który posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, sprawiające, że może z powodzeniem pełnić wiele ról społecznych i politycznych oraz podejmować pracę o charakterze urzędniczym, menadżerskim itp., która wiąże się z kontaktami polsko-niemieckimi.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Sztuka i edukacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SIE to także praktyki w instytucjach, plenery oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy edukacyjne.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Sztuka i edukacja nauczycielska
Animacja kultury

Sztuka i edukacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia wprowadzają w tajniki nowoczesnych sztuk wizualnych, od kuchni wciągają w praktyczną pracę edukatora, nauczyciela i animatora kultury, pokazują perspektywy w art-biznesie. SIE to także praktyki w instytucjach, plenery oraz krajowe i zagraniczne wyjazdy edukacyjne.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Edukacja artystyczna (nauczycielska)
Animacja kultury

Sztuka i media
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Kierunek interdyscyplinarny. Samodzielny wybór ścieżki edukacyjnej. Zdobądź wiedzę z zakresu:

• film, dźwięk, animacja

• fotografia użytkowa; narracyjna, dokumentacyjna, wydawnicza

• grafika projektowa, DTP, ilustracja, strony www

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Sztuka i media
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Kierunek Sztuka współczesna to studia, która zapewniają połączenie szerokiej wiedzy humanistycznej z umiejętnościami kuratora i krytyka sztuki współczesnej. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. 

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe mają na celu przygotowanie merytoryczne i zawodowe w zakresie problematyki związanej z turystyką historyczną i dziedzictwem kulturowym. 

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Animacja w turystyce i rekreacji
Geoturystyka
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
Przedsiębiorczość w turystyce
Turystyka międzynarodowa
Turystyka w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Turystyka i rekreacja
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Animacja w turystyce i rekreacji
Geoturystyka
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po Polsce
Przedsiębiorczość w turystyce
Turystyka międzynarodowa

Turystyka i rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Turystyka biznesowa
Turystyka kulturowa
Turystyka przygodowa
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

Turystyka i rekreacja
II Stopień
Tryb niestacjonarny
2.0 lata
Język polski

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania

Specjalizacje
Turystyka biznesowa
Turystyka kulturowa
Turystyka przygodowa
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Studia pozwolą pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące działalności informacyjnej, przetwarzania i organizacji informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
2.0 lata
Język polski

Studia pozwolą pozyskać szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności dotyczące działalności informacyjnej, przetwarzania i organizacji informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie.

Poziom:
II Stopień
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
2.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Magister

Pliki do pobrania


Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w instytucjach oświatowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do zdobycia zatrudnienia w instytucjach oświatowych, samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie w służbach społecznych
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Zarządzanie w służbach społecznych
I Stopnia
Tryb niestacjonarny
3.0 lata
Język polski

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w: organach administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek administracji świadczącej.

Poziom:
I Stopnia
Język wykładowy:
polski
Czas studiów:
3.0 lata
Forma studiów:
Tryb niestacjonarny
Tytuł zawodowy:
Licencjat

Pliki do pobrania


Calendly UP Kraków

Zapraszamy do umówienia
rozmowy z personelem Uczelni! :)